Logga in

TB-Orden

Välkommen till TB

TB Orden har sitt ursprung i en år 1928 stiftad ideell sammanslutning för manliga kommunaltjänstemän, verksam för stärkande av samhörighet och samarbete.

År 1931 övergick den ursprungligen bildade kamratföreningen till ordensformen och år 1948 utvecklades Orden så att den blev Nordisk.

År 1993 utvidgades rekryteringsunderlaget till att omfatta alla manliga offentliganställda med lokalt anknutna arbetsuppgifter. Med anledning av detta beslut utgick den tidigare betydelsen "Tjänstemannabröderna” och ordensnamnet blev istället "TB-Ordens Nordiska Storloge".

"TB-Ordens Nordiska Storloge" förkortas "TB" i Finland, Norge och Sverige, och "TBO" i Danmark och Island.

År 2007 utvidgades rekryteringsunderlaget till att också omfatta alla kvinnliga offentliganställda med lokalt anknutna arbetsuppgifter.

Orden är en ideell sammanslutning som dessutom är politiskt, religiöst, och föreningspolitiskt neutral.

Ordensmedlemmar kan via "Logga-in" till höger komma vidare på hemsidan.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.